Betöltés

https://anagykerdes.hu/wp-content/uploads/2019/11/pray-1359099_960_720.jpg
Az evangélium szíve: a hit általi megigazulás

A reformáció egyik legnagyobb felfedezése, amely egyben a Biblia legfőbb üzenete: a hit általi megigazulás. Ez az ismeret és egyben megélt tapasztalat az evangélium szíve, a legnagyobb örömhír: Isten igazzá tehet! Valóságosan! Nem csupán ismeretben, elméleti tudásban, kijelentésében, hanem valóságosan, a gyakorlatban. Gondolatban, szóban és cselekedetben igazzá teremt. Van-e ennél nagyobb ajándék, amit kaphatunk Istentől, és amit továbbadhatunk embertársainknak? Íme, a hit általi megigazulás tömör foglalata:

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által…” (Róm 5,1) „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által…, hit által, az ő vérében…” (Róm 3,24)

Ha elfogadjuk Krisztus Megváltónknak és átadjuk magunkat neki – Csak ez a döntés lehet az a sziklaalap, amelyre egy megújult élet épülhet. Ha nem adjuk át magunkat Krisztusnak, életünkre a sötétség és a halál árnyéka borul. De ha megragadjuk Őt, mint Megváltónkat, akkor meg is vált minden törvényszegésből, s ha beengedjük szívünkbe a kőszívet is átalakító, sziklarepesztő hatalmát, akkor végtelen szeretetével megújítja véges emberi lényünket. „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Péld 28,13)

Bármilyen bűnös volt is korábbi életünk – Krisztus nélkül az egész életünk valóban bűnbe ágyazottan, homályban vesztegel. Nem akármilyen sötétség jellemzi az embert: egész lényét, testét-lelkét velejéig áthatja az önzés, lelki vakság, süketség, a jóra való képtelenség. Ez a mi emberi természetünk öröksége. Amíg ezt valaki meg nem látja önmagában – legalábbis egy bizonyos szintig –, nem is vágyik igazán a szabadulásra. Csak a nagy mélységben születik meg a vágy a felemelkedésre. Minden bűnre van bocsánat, mert az Atya Krisztust „bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5,21). Senki nem mondhatja: a bűnöm súlyosabb büntetést követel, mint amit Krisztus elszenvedett. Ha elrendezzük a bűneinket Megváltónkkal, belátva tehetetlenségünket, lelki szegénységünket, akkor bármilyen bűnösek voltunk is:

igaznak számíttatunk Őérte. Krisztus jelleme kerül a mi jellemünk helyére. Isten igaznak nyilvánít bennünket. Ezt a szót: igaz, könnyű kimondani, leírni, de a tartalma rendkívüli. Alkalmazzuk csak magunkra! Gondoljuk meg: az ember igaz Isten szemében. A menny világa előtt, az örökkévalóság értékrendje szerint. Az az ember, aki egyébként tetőtől talpig fertőzött, akiben nincs egy ép rész sem a természete szerint, akinek minden saját cselekedete bűnös. Ez az ember – lehetsz te is, barátom, és lehetek én is – igaz. Ez a legnagyobb ajándék, amelyet kaphatunk, és a legnemesebb cél, amit csak elérhetünk ezen a földön.

Isten elfogad bennünket úgy, mintha egyáltalán nem vétkeztünk volna. Kedves Olvasó! Isten úgy tekint rád ekkor, mintha nem is követtél volna el bűnt. Hiszed-e ezt? Az ember értelme, szíve nem áll rá erre a gondolatra, erre az isteni valóságra. Pedig Isten ezt mondja. És ha Ő mondja, akkor igaz. Ő nem hazudik, bűntelen lénynek tekint bennünket ekkor. Ehhez valóban hit kell. Tekintettél valaha is így önmagadra, ahogyan Isten tekint rád, ha igaznak nyilvánít? Ez a látásmód csak hit által lehetséges. „Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz…” (Ezék 18,22)

Jézus megváltoztatja a szívünket. A szívünkben lakozik hit által. Isten a szeretet újjáteremtő érintésével belép az életünkbe, és Megváltónk áldozata által megszabadítva bennünket szennyes jellemruhánktól, átváltoztatja a kőszívünket „hússzívvé”. Ez életünk legkülönlegesebb tapasztalata, legboldogítóbb élménye. Nem az ember műve, Isten kimondhatatlan hatalma végzi el bennünk. Az Ő személyes jelenléte betölti testünk templomát. A Szentlélek otthonává válunk. De ez csak hit által lehetséges.

Szívcsere történik. Isten rajtunk és bennünk cselekszik. A szív az ember életét meghatározó tényező, ennek állapotától függ üdvösségünk vagy elveszésünk. Krisztus ide hatol be új teremtésével. Látásmódot, indítékot, értelmet, képzeletet, akaratot, beszédet, cselekedetet változtat át. Gyomlál, szaggat, pusztít – a régit –; épít, teremt, gondoz – az újat. Lakást alkot magának, hajlékot az Ő szent jelenlétének – benned, bennem. Testünket az Ő templomává teszi. Isten az emberhez költözik, mint a szent sátor Izrael táborába. S onnan kiárad világossága mindenfelé. Általa és benne élhetünk igaz életet – hit által. „Az igaz ember hitből él.” (Gal 3,11) „Találtassam őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján.” (Fil 3,9)

Valóban hit által van a megigazulás, mert a teljességgel bűnben veszteglő embernek Isten szavát valóban megragadni, csak nagy hiterővel lehet. Pedig ha minden felismert bűnödet elrendezted Istennel, akkor az isteni megbocsátás következménye, hogy közösséged lehet Krisztussal: a bűn nem választ el tőle. Ez azt jelenti, hogy Krisztus jelleme a tiéd lesz, mert Ő benned él. És jelleméből fakadóan újjáteremti indítékaidat, ihleti gondolataidat, képzeletedet, szavaidat, vezérli cselekedeteidet, és felfegyverkezve az Ő erejével, jót teszel. Elhiszed-e mindezt? Ha igen, hit által megigazultál.

Vágyakozol-e hit által megigazulni? Ma a tiéd lehet ez a tapasztalat, ha vétkeidet őszintén megvallva Istennek, elhiszed, hogy Ő megbocsát, igazzá teremt! Bűntelennek tekint. Isten látásmódjával láthatod magadat. Ez az Ő ajándéka! Ne az emberi értelem irányítson, hanem Isten szava vezéreljen: „Adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. Az én Lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, s az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek.” (Ezék 36,26–27) Fogadd szívedbe Krisztus szeretetének teremtő erejét – s abban a pillanatban hit által megigazulsz!

Szabó Attila

A weboldalunkon sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók és a forgalom elemzéséhez. Több információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close