Betöltés

https://anagykerdes.hu/wp-content/uploads/2019/11/photo-1508892054301-794e85f428b7.jpg
Jézus Krisztus

Jézus Krisztus élete – túlzás nélkül állíthatjuk – a leghatalmasabb, legtartalmasabb emberi életrajz. Soha senkinek az életét nem ábrázolták ilyen megkülönböztetett figyelemmel írók, költők, festők, szobrászok, zenészek. Megszámlálhatatlan sokaságú művészi feldolgozása létezik. A gondolkodás történetének kimagasló személyiségei máig ostromolják életének eseményeit, kutatják szavainak mély jelentését, ámulnak tetteinek szépségén. A gyermekektől az idősekig, mindenkit megérintenek szemléletes képei, lényegre törő, tömör kifejezései, életének ragyogó egyszerűsége, kézzelfogható ereje.
Példája kimagaslik a legkiválóbb emberek élete közül is. És mégis, nem valami távoli, elérhetetlen életideál ő, akiben gyönyörködni lehet ugyan, de követhetetlenül fölöttünk áll. Egyik állandóan ismétlődő megszólítása volt az utána vágyódó legelesettebb, legbetegebb, legalacsonyabb rendű emberek számára: „Kövess engem!”. S követték őt, és bebizonyították állításának igazát: „hatalmasabbakat is cselekedtek énnálam”.
Ő az emberek közé jött, és élete maga volt az alázat. Egész élete a gyógyításról, a sebkötözésről, az elesettek felemeléséről, a halottak feltámasztásáról szólt. Bemutatta Isten erkölcsi lényét. A szeretet lényegét – Jézus Krisztus a másokért végzett szolgálatban jelölte meg, s Ő maga azzal mutatta meg leginkább szeretetét, hogy a legnagyobb szolgálatot, a bűntől való szabadítást vállalta az emberért!
Ezzel lerombolta a létező legnagyobb félreértést, tévedést, amit csak ember kigondolhat, tudniillik azt, hogy Istentől származnak a bajok és szenvedések, a kínos gyötrelmek és a pusztító halál. Semmi sem volt neki elég drága, hogy szeretetét teremtményeire kiáraszthassa. Szeretetének tüze ma is sokakat hevít.
Sok festő és író próbálta bemutatni életét, jellemét, isteni szeretetét. Ennél azonban jóval többet árul el az ige maga. Hiszen segítségével – értő olvasásával – annak a szavát-hangját hallhatjuk bensőnkben, akinek szavai a maguk közvetlenségében tükrözik életét.

Ki Jézus Krisztus? Miért lett emberré? Miért fontos ez számunkra?
Jézus Krisztus isteni személy. A Biblia tud földi születése előtti életéről is (Jn. 1:1). Öröktől fogva, már a „világ porának kezdete” előtt is létezett (Péld. 8:23, 26).
Ő az, aki által az Atya a „világokat teremtette”. Az Atya volt a „tervező”, a Fiú a „kivitelező” (Zsid. 1:2; Jn. 1:3, 10; Kol. 1:15-17), a Szentlélek a mindenütt jelenlévő életadó hatalom.
Isten nemcsak létrehozta, hanem folyamatosan és állandóan fenntartja, élteti a mindenséget és az életet. Jézusról ezt írja Pál apostol: „Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn” (Kol. 1:7). „Hatalma szavával tartja fenn a mindenséget” (Zsid. 1:3), és megállás nélkül munkálkodik érte (Jn. 5:17). A Biblia szerint az élőlények minden szívverésüket és minden lélegzetvételüket Krisztusnak köszönhetik.
Krisztus az ítélő Isten. „Aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor” (II. Tim. 4:1). Ő az „út, az igazság és az élet” (Jn. 14:6). Ez természetes is, hiszen „az egész föld bírája ne lenne igazságos?” (I. Móz. 18:25). „Igazság és jogosság az ő királyi székének alapja.” (Zsolt. 97:2)
Krisztus maga a szeretet. Állítása szerint: „Nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért”. „Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.” (Róm. 5:8)
Szeretetének lényege a szolgálat. „Az ember Fia nem ezért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért” (Mt. 20:28). Mi emberek a másokért való szolgálatot sokszor alantas, megalázó dolognak érezzük – ellentétben Jézussal.

Én is világot hódítani jöttem
s magamat meg nem hódíthatom,

csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom s becsaphatom.

Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.

(Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 13.)

Jézus – számunkra nézve – legfontosabb szolgálata: a megváltás! Ezért lett emberré! Az ember iránti szeretetből már „a világ megteremtése előtt” (I. Pét. 1:20) jelentkezett. Ha teremtménye a bűn foglya lenne, felkínálja számára a szabadulás lehetőségét. Megváltási tervet készített, hogy azok, akik szabadulni akarnak önzésükből, megszabadulhassanak. Mivel az ő tökéletes törvényét megsértették, a halál uralma alá kerültek. Isten, hogy ne kelljen a jogos és méltó büntetést elszenvedniük, magára vállalta a halálnak halálát. Elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki értünk és helyettünk meghalt a kereszten. Aki ezt az áldozatot és a feléje kitáruló szeretetet megérti és igényli, az megszabadul. A teremtő Isten teremtményeiért az életét adta! Ez a létező legnagyobb szeretet, és ez a Biblia lényege, üzenete is.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő
egyszülött fiát adta érte, hogy ha valaki hisz
őbenne, el ne vesszen, ha nem örök élete legyen.
(Jn. 3:16)

Ezért fontos Jézus Krisztus az ember számára. Az önzés helyett a szeretetet választhatja. Magától képtelen lenne ezen az úton járni. Segítőtársa lehet Jézus, aki győzelemre vezeti követőjét, és elnyerheti általa az örök életet.
Jézus Krisztus kezében van, a Biblia szerint „minden hatalom mennyen és földön”, és „őbenne lakozik az egész teljesség” (Mt. 20:18; Kol. 1:19).
Mennyivel többet jelent a fentiek ismeretében ez a Krisztus-arc. Mennyire különbözik ez az igaztalan Jézus-képektől, a torz hagyomány teremtette ál-Krisztusoktól. A hamisat a valódira mi is felcserélhetjük, mivel megismerhetjük a Bibliából tiszta beszédét és nekünk szóló üzenetét.

Szabó Attila

A weboldalunkon sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, a közösségi médiafunkciók és a forgalom elemzéséhez. Több információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close